กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2

***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2*** แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แบบ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชชีวิตสัตว์ เรื่องที่ 1 การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เรื่องที่ 2 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ เรื่องที่ 3 ประโยชน์ของพืชและสัตว์ หน่วยการ…

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดินบ้านเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตของเรา…

***ติวโจทย์-เตรียมสอบ ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์***

***ติวโจทย์-เตรียมสอบ ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ หน่วยการเรียนรู้…
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***

>> แนวข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 <<

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ชุดที่ 1)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 8)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 8)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนร…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter