กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2

***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2*** แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แบบ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืชชีวิตสัตว์ เรื่องที่ 1 การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เรื่องที่ 2 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ เรื่องที่ 3 ประโยชน์ของพืชและสัตว์ หน่วยการ…

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดินบ้านเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตของเรา…

***ติวโจทย์-เตรียมสอบ ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์***

***ติวโจทย์-เตรียมสอบ ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ หน่วยการเรียนรู้…
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***

>> แนวข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 <<

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ชุดที่ 1)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 8)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 8)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 7)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 7)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 6)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 6)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 5)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 5)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ชีวิตสัตว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว หน่วยการเร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 4)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรุ้ที่ 2 ชีวิตสัตว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว หน่วยการเรียนรู้…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัวเรา หน่วยการเรีย…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา หน่วยการเร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรง…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชรอบตัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัตว์เพื่อนรัก หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่น แล…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ (ปลายภาค) ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ (ปลายภาค) ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ ( เ…
แสดงความคิดเห็น

***รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***

>>>รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2<<<
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ดวงอาทิตย์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ดวงอาทิตย์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ดิน

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ดิน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter