กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ม.6

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6*** หลักภาษา และการใช้ภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเลือกใช้คำ และกลุ่มคำในการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษากับการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.6***

***ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา หน่วยกา…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.6***

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมเข้าจังหวะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กีฬา
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6***

>>> ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 <<<
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กีฬา

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กีฬา Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมเข้าจังหวะ

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมเข้าจังหวะ Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต

ข้อสอบ สุขศึกษา ม.6 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต Download PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter