กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ม.2

***ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.2***

>>> ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.2 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2*** หลักภาษา และการใช้ภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พยางค์ คำ และการสร้างคำ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประโยคและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คำราชาศัพท์ แล…

***ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ม.2***

***ข้อสอบหน้าที่พลเมือง ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลเมืองดีและสิทธิมนุษยชน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายใกล้ตัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเมืองการปกครอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิถีไทย

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์เอเชีย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในทวีปเอเชีย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสต…

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารเสพติด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง (ตอนที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและก…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.2***

***แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด ม.2*** แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด  -  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด  -  วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 แบบทดสอบอิงมาตรฐานเน้นการคิด  -  วิชาภาษาไท…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบสุขศึกษา ม.2**

>>> ข้อสอบสุขศึกษา ม.2 <<<
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter