กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.2

***ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.2***

***ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ม.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

geography-m2-test-3

Download เป็น PDF File

geography-m2-test-2

Download เป็น PDF File

geography-m2-test-1

Download เป็น PDF File

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาภูมิศาสตร์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาภูมิศาสตร์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (2) หน่ว…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาภูมิศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2)

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาภูมิศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (2) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาภูมิศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1)

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาภูมิศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาภูมิศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (2)

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาภูมิศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป (2) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter