กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภาษาไทย ป.3

thai-p3-test-3

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-2

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-1

Download เป็น PDF File

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3*** บทที่ 1 ทบทวนพยัญชนะ บทที่ 2 ทบทวนสระ บทที่ 3 ทบทวนวรรณยุกต์ บทที่ 4 การอ่านคำที่มีพยัญชนะ ฑ บทที่ 5 สระเปลี่ยนรูป บทที่ 6 มาตราตัวสะ…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 29 เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 29 เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 28 การใช้พนจานุกรม

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 28 การใช้พนจานุกรม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 27 สำนวน

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 27 สำนวน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 26 การเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 26 การเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 25 ประโยคเพื่อการสื่อสาร

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 25 ประโยคเพื่อการสื่อสาร Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 24 การตั้งคำถาม และตอบคำถาม

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 24 การตั้งคำถาม และตอบคำถาม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 23 คำวิเศษณ์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 23 คำวิเศษณ์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 22 คำที่ใช้ อำ อัม ไอ ไอย และ อัย

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 22 คำที่ใช้ อำ อัม ไอ ไอย และ อัย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 21 คำกริยา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 21 คำกริยา Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 20 การเขียนจดหมาย

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 20 การเขียนจดหมาย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 19 คำสรรพนาม

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 19 คำสรรพนาม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 18 คำนาม

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 18 คำนาม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 17 คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 17 คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 16 ภาษาไทยถิ่น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 3 - หน่วยที่ 16 ภาษาไทยถิ่น Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter