กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภาษาไทย ป.3

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย  (ปลายภาค) - ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย  (ปลายภาค) - ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย  (เฉลย)
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรี…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย (หลักภาษา) ป.3 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย   (หลักภาษา)  ป.3 (ชุดที่ 1)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 2***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) - ชุดที่ 2*** บทที่ 1 ทบทวนพยัญชนะ บทที่ 2 ทบทวนสระ บทที่ 3 ทบทวนวรรณยุกต์ บทที่ 4 มาตราตัวสะกด บทที่ 5 สระเปลี่ยนรูป บทที่ 6 คำที่ประวิสรรชนีย์ แล…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.3 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.3 (ชุดที่ 1)*** บทที่ 1 พยัญชนะในภาษาไทย บทที่ 2 สระในภาษาไทย บทที่ 3 วรรณยุกต์ในภาษาไทย บทที่ 4 มาตราตัวสะกด บทที่ 5 การประสมอักษร บทที่ 6 ไตรยางศ์ บทที่ 7 อัก…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 3***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 3*** ภาษาพาที บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว บทที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้ บทที่ 3 ป่านี้มีคุณ บทที่ 4 อาหารดี ชีวีมีสุข บทที่ 5 ทำด…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 2***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 2*** ภาษาพาที บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว บทที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้ บทที่ 3 ป่านี้มีคุณ บทที่ 4 อาหารดี ชีวีมีสุข บทที่ 5 ทำด…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาภาษาไทย***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาภาษาไทย*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย  หน่วยที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย หน่วยที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย หน่วยที่ 3 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย หน่…
แสดงความคิดเห็น

thai-p3-test-16

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-15

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-14

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-13

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-12

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-11

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-10

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-9

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-8

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-7

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-6

Download เป็น PDF File

thai-p3-test-4

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter