กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภาษาไทย ป.2

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรี…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย (หลักภาษา) ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย  (หลักภาษา)  ป.2 (ชุดที่ 2)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษา) - ชุดที่ 1*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.2 (ชุดที่ 5)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย  (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)  ป.2 (ชุดที่ 5)*** ภาษาพาที บทที่ 1 น้ำใส บทที่ 2 ใจหาย บทที่ 3 ครัวป่า บทที่ 4 กลัวทำไม บทที่ 5 ชีวิตใหม่ บทที่ 6 มีน้ำใจ บทที่ 7 นักค…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.2 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย  (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)  ป.2  (ชุดที่ 4)*** ภาษาพาที บทที่ 1 น้ำใน บทที่ 2 ใจหาย บทที่ 3 ครัวป่า บทที่ 4 กลัวทำไม บทที่ 5 ชีวิตใหม่ บทที่ 6 มีน้ำใจ บทที่ 7 นัก…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 3***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย  (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)  ป.2  - (ชุดที่ 3)*** ภาษาพาที บทที่ 1 น้ำใส บทที่ 2 ใจหาย บทที่ 3 ครัวป่า บทที่ 4 กลัวทำไม บทที่ 5 ชีวิตใหม่ บทที่ 6 มีน้ำใจ บทที่ 7 น…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 2***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 2*** ภาษาพาที บทที่ 1 น้ำใส บทที่ 2 ใจหาย บทที่ 3 ครัวป่า บทที่ 4 กลัวทำไม บทที่ 5 ชีวิตใหม่ บทที่ 6 มีน้ำใจ บทที่ 7 นักคิด…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.2 (ชุดที่ 1)*** บทที่ 1 พยัญชนะในภาษาไทย บทที่ 2 สระในภาษาไทย บทที่ 3 วรรณยุกต์ในภาษาไทย บทที่ 4 มาตราตัวสะกด บทที่ 5 ไตรยางศ์ บทที่ 6 อักษรควบ บทที่ 7 อักษรนำ …

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาภาษาไทย-วรรณคดี)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาภาษาไทย-วรรณคดี)*** หน่วยที่ 1 นิทานแสนรัก หน่วยที่ 2 สามัคคีคือพลัง หน่วยที่ 3 รักแท้ของแม่ หน่วยที่ 4 สักวาพูดจาให้รู้คิด หน่วยที่ 5 ของขวัญวันเกิด
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาไทย***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาไทย*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาไทย  หน่วยที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาไทย  หน่วยที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาไทย  หน่วยที่ 3 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาไทย  …
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาไทย (ปลายภาค) ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาไทย (ปลายภาค) ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาไทย ( เฉลย)
แสดงความคิดเห็น

thai-p2-test-16

Download เป็น PDF File

thai-p2-test-15

Download เป็น PDF File

thai-p2-test-14

Download เป็น PDF File

thai-p2-test-13

Download เป็น PDF File

thai-p2-test-12

Download เป็น PDF File

thai-p2-test-11

Download เป็น PDF File

thai-p2-test-9

Download เป็น PDF File

thai-p2-test-10

Download เป็น PDF File

thai-p2-test-8

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter