กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.6

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.6 (ชุดที่ 1-3)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.6 (ชุดที่ 1-3)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.6***

***ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.6*** Module 1 Holidays in England Module 2 Let's have a picnic. Module 3 My family Module 4 My favorite seasons Module 5 English is easy. Module 6 When I was young Module 7…

english-p6-test-12

Download เป็น PDF File

english-p6-test-10

Download เป็น  PDF File

english-p6-test-11

Download เป็น PDF File

english-p6-test-9

Download เป็น PDF File

english-p6-test-8

Download เป็น PDF File

english-p6-test-6

Download เป็น PDF File

english-p6-test-7

Download เป็น PDF File

english-p6-test-5

Download เป็น PDF File

english-p6-test-4

Download เป็น PDF File

english-p6-test-3

Download เป็น PDF File

english-p6-test-2

Download เป็น PDF File

english-p6-test-1

Download เป็น PDF File

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 (ชุดที่ 3) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 (ชุดที่ 3) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 (ชุดที่ 3) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 (ชุดที่ 3) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter