กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5*** Module 1 My best friend Module 2 The Telephones Module 3 The beach Module 4 People around us Module 5 Pussy is stronger Than Sam. Module 6 Let's make a ham sandwich. Mo…
แสดงความคิดเห็น

english-p5-test-12

Download เป็น PDF File

english-p5-test-11

Download เป็น PDF File

english-p5-test-10

Download เป็น PDF File

english-p5-test-9

Download เป็น PDF File

english-p5-test-7

Download เป็น PDF File

english-p5-test-8

Download เป็น PDF File

english-p5-test-6

Download เป็น PDF File

english-p5-test-5

Download เป็น PDF File

english-p5-test-3

Download เป็น PDF File

english-p5-test-4

Download เป็น PDF File

english-p5-test-2

Download เป็น PDF File

english-p5-test-1

Download เป็น PDF File

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) -  วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) -  วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่  2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภ…
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ - (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ - ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ - ชุดที่ 2 Download เป็น PDF File                    เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ - ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ - ชุดที่ 1 Download เป็น PDF File                    เฉลย
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter