กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.2

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2*** Test 1 The Alphabet Test 2 How are you? Test 3 Goodbye. Test 4 What's your name? Test 5 It's Tom's cat. Test 6 This/That Test 7 What's this/that? Test 8 Is …
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.2 (ชุดที่ 1)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.2 - เทอมที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.2 - เทอมที่ 2
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ***

* **ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาอังกฤษ กลางปี ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาอังกฤษ กลางปี ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ภาษาอังกฤษ (เฉลย)
แสดงความคิดเห็น

English-p2-test-24

Download เป็น PDF File

English-p2-test-25

Download เป็น PDF File

English-p2-test-23

Download เป็น PDF File

English-p2-test-22

Download เป็น PDF File

English-p2-test-20

Download เป็น PDF File

English-p2-test-21

Download เป็น PDF File

English-p2-test-19

Download เป็น PDF File

English-p2-test-18

Download เป็น PDF File

English-p2-test-17

Download เป็น PDF File

English-p2-test-16

Download เป็น PDF File

English-p2-test-15

Download เป็น PDF File

English-p2-test-13

Download เป็น PDF File

English-p2-test-14

Download เป็น PDF File

English-p2-test-12

Download เป็น PDF File

English-p2-test-11

Download เป็น PDF File

English-p2-test-10

Download เป็น PDF File

English-p2-test-8

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter