กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1*** ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 - Module 1 Alphabets ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 - Module 2 Hello. ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 - Module 3 Hi. ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 - Module 4 I/You ข้อสอบภาษาอังกฤษ …

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 4)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 - เทอมที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 - เทอมที่ 2 👉 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 4…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 3)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 - เทอมที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 - เทอมที่ 2 👉 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 3…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 2)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 - เทอมที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 - เทอมที่ 2 👉 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 2…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 1)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 - เทอมที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 - เทอมที่ 2 👉 แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 1…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)*** Lesson 1 Alphabet Lesson 2 Number Lesson 3 Day of the Week Lesson 4 Months of the Year Lesson 5 Color Lesson 6 Greeting Lesson 7 Family Lesso…
แสดงความคิดเห็น

English-p1-test-module26

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module24

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module25

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module23

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module22

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module21

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module20

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module19

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module18

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module17

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module16

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module15

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module14

Download เป็น PDF File

English-p1-test-module13

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter