กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.6

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6***

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บุคคลสำคัญส…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา เรื่องที่ 1 เราเจริญเติบโต เรื่องที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ เร…
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาภาษาไทย ป.6***

>> แนวข้อสอบ - วิชาภาษาไทย ป.6 <<

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สมกาและการแก้สมการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้น…
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6***

>> แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6 <<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.6***

>> ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.6 <<
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ ป.6 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***

>> แนวข้อสอบ ป.6 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี <<

***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6***

>> ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6 <<
Subscribe Our Newsletter