กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.2

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดินบ้านเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตของเรา…

***ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2***

***ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน เรื่องที่ 1 เรียนรู้งานบ้าน เรื่องที่ 2 ชุดสวยสะอาดตา เรื่องที่ 3 แม่ครัวตัวน้อย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร เรื่องที่ 1 พื้นฐ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.2 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรี…
แสดงความคิดเห็น

***ติวโจทย์-เตรียมสอบ ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์***

***ติวโจทย์-เตรียมสอบ ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ หน่วยการเรียนรู้…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและการศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บุคคลสำคัญ …
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.2***

>> แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.2 <<
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2***

***แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2*** แนวข้อสอบ - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 1) แนวข้อสอบ - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 2) >> แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 <&l…
แสดงความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***

>> แนวข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 <<

***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***

>>> รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.2***

>> ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.2 <<

***ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2***

>> ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 <<

***ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.2***

>> ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.2 <<

***แนวข้อสอบปลายปี ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา***

***แนวข้อสอบปลายปี ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา*** แนวข้อสอบปลายปี ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา (ชุดที่ 1)
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อวัยวะภายใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ครอบครัวอบอุ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 …
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 3)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แหล่งข้อมูลน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ท…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาพวาดจากประสบ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาดนตรี - นาฏศิลป์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาดนตรี - นาฏศิลป์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เสียงและคุณสมบัติของเสียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกกับดนตรี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพลงไพเราะ หน่วยการเรียนรู้ที่ …
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter