กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.2

***แนวข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***

>> แนวข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 <<

***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***

>>> รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.2***

>> ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.2 <<

***ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2***

>> ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ป.2 <<

***ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.2***

>> ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.2 <<

***แนวข้อสอบปลายปี ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา***

***แนวข้อสอบปลายปี ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา*** แนวข้อสอบปลายปี ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา (ชุดที่ 1)
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อวัยวะภายใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ครอบครัวอบอุ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 …
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 3)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แหล่งข้อมูลน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ท…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาพวาดจากประสบ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาดนตรี - นาฏศิลป์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาดนตรี - นาฏศิลป์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เสียงและคุณสมบัติของเสียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกกับดนตรี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพลงไพเราะ หน่วยการเรียนรู้ที่ …
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ป.2)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาอาเซียน ป.2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาษาน่ารู้อาเซียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหาร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 4)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นมาของชาติไทยและภูมิปัญญาไ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นมาของชาติไทยและภูมิปัญญาไ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาในประเทศไทย และความสำคัญของพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ และชาดก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมน…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสังคมศึกษา)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสังคมศึกษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำความสุข หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เราต้องทำดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 8)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 8)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 7)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 7)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งจำเป็นต่อชีวิตสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนร…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter