กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.1

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาพระพุทธศาสนา ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาพระพุทธศาสนา ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก หน่วย…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1***

***ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 พระพุทธศาสนา เรื่องที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 พระพุทธศาสนา เรื่องที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก ข้อสอบมาตรฐ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสังคมศึกษา ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสังคมศึกษา ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แบบอย่างที่ดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำความสุข หน่วยการเรียนรู้ท…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาสังคมศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาสังคมศึกษา*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 1 เด็กดี ครอบครัวมีสุข ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สังคมศึกษาฯ หน่วยที่ 2 บ้านเรา แสนสุขใจ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 สังค…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 8)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 8)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์รอบตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนรู้ที…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 7)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 7)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์รอบตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนรู้ที…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ ชีวิตพืช หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรี…

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชในสวน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สำรวจสัตว์รอบตัว หน่วยการเ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา (แบบทดสอบก่อนเรียน) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา (แบบทดสอบหลังเรียน) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ (แบบทดสอบก…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ข้อสอบมาตร…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภาษาไทย-หลักภาษา ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภาษาไทย-หลักภาษา ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันและเธอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวของฉัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มาโรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ท่องไปในโลกก…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภาษาไทย - วรรณคดี และวรรณกรรม ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภาษาไทย - วรรณคดี และวรรณกรรม ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เธอและฉัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านแสนสุข หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โรงเรียนสีรุ้ง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาคณิตศาสตร์ ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาคณิตศาสตร์ ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนสอง…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 1 จำนวน1-10 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่  2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสต…
แสดงความคิดเห็น

***ติวโจทย์-เตรียมสอบ ป.1 วิชา วิทยาศาสตร์***

***ติวโจทย์-เตรียมสอบ ป.1 วิชา วิทยาศาสตร์*** หน่วยการเรียนรู้รู้ที่ 1 สิ่งที่อยู่ตอบตัวเรา หน่วยการเรียนรู้รู้ที่ 2 พืชและสัตว์รอบตัว หน่วยการเรียนรู้รู้ที่ 3 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนรู้รู้ที่ 4 …
แสดงความคิดเห็น

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 (ชุดที่ 1) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หินบนผิวโลก

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หินบนผิวโลก Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ท่องไปในท้องฟ้า

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ท่องไปในท้องฟ้า Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เสียงในชีวิตประจำวัน

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เสียงในชีวิตประจำวัน Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ของเล่นแสนสนุก และของใช้ใกล้ตัว

รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ของเล่นแสนสนุก และของใช้ใกล้ตัว Download PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter