กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.1

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1***

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1*** ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยที่ 1 พระพุทธศาสนากับชาติไทย ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยที่ 2 พุทธประวัติ ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยที่ 3 ศรัทธาในพระรัตนตรัย ข้อสอบพ…

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 *** ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 6)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 6)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นไทย 👉 แบบทดสอบท้ายบทเร…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา เรื่องที่ 1 สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต เรื่องที่ 2 พืชและสัตว์น่ารู้ เรื่องที่ 3 ดินในท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตัวเรา เ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ เรื่องที่ 1 ช่วงเวลาและการศึกษาประวัติศาสตร์ เรื่องที่ 2 เหตุการณ์ครอบครัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา เรื่องที่…
1 ความคิดเห็น

***แนวข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ป.1***

>> แนวข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 <<

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัน เดือน ปี และการลำดับเหตุการณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อดีต…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรี…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.1***

>> ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.1 <<

***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1***

>>> รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1***

>> ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 <<

***ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1***

>> ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 <<

***แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1***

>> แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 <<

***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.1***

>> ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.1 <<

***ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.1***

>> ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.1 <<

***แนวข้อสอบปลายปี ป.1 - วิชาพระพุทธศาสนา***

***แนวข้อสอบปลายปี ป.1 - วิชาพระพุทธศาสนา*** 👉 แนวข้อสอบปลายปี ป.1 - วิชา พระพุทธศาสนา (ชุดที่ 1) 👈
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟันของเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ครอบครัวของเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เข้าใจต…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ์ หน่วย…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน-วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างและงานประดิษฐ์ หน่วย…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1)*** แบบทดสอบก่อนเรียน - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หนูทำได้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักของใช้ส่วนตัว หน่ว…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter