กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2

History-m2-test-6

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

History-m2-test-7

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

History-m2-test-5

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

History-m2-test-4

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

History-m2-test-3

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

History-m2-test-2

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

History-m2-test-1

Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาประวัติศาสตร์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.2 (วิชาประวัติศาสตร์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของ…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter