กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1***

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ม.1*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ศักราช และวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รัฐโ…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1***

>> ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1 <<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

***ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2)*** บทที่ 1 เวลากับการศึกษาประวัติศาสตร์ บทที่ 2 การเทียบศักราช บทที่ 3 การศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ บทที่ 4 พัฒนาการของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออก…
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2) - บทที่ 8 อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2) - บทที่ 8 อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ

ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย

ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Download PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 พัฒนาการของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อสอบ ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์ (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 พัฒนาการของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Download PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter