กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป.5

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการมนุษย์ชาติ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการมนุษย์ชาติ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.5(ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.5(ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 …
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐาน ป.5(ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐาน ป.5(ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐาน ป.5(ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์ - ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐาน ป.5(ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์ - ชุดที่ 2 Download เป็น PDF File                 เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐาน ป.5(ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์ - ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐาน ป.5(ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์ - ชุดที่ 1 Download เป็น PDF File                  เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 3 ชาติไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 3 ชาติไทย Download เป็น PDF File                  เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 2 พัฒนาการมนุษย์ชาติ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 2 พัฒนาการมนุษย์ชาติ Download เป็น PDF File                     เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ Download เป็น PDF File                    เฉลย
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter