กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป.5

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 2 พัฒนาการมนุษยชาติ ข้อสอ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการมนุษย์ชาติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาณาจักรอยุธยาและธน…
แสดงความคิดเห็น

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5***

**ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืยค้นความเป็นมาของท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของอาณาจักร…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พัฒนาการสมัยธนบุรี

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พัฒนาการสมัยธนบุรี Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ภูมิปัญญาไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ภูมิปัญญาไทย Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความจริงและข้อเท็จจริง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อิทธิพลของอาร…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความจริง และข้อเท็จจริง

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาประวัติศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความจริง และข้อเท็จจริง Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter