กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป.3

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ประวัติศาสตร์  หน่วยที่ 2 การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีว…
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 3 ชาติไทยของเรา

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 3 ชาติไทยของเรา Download เป็น PDF File                      เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 2 การตั้งถิ่นฐาน และการดำเนินชีวิต

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 2 การตั้งถิ่นฐาน และการดำเนินชีวิต Download เป็น PDF File                             เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 1 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์ - หน่วยที่ 1 เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ Download เป็น PDF File                    เฉลย
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter