กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป.2

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ เรื่องที่ 1 คำบอกช่วงเวลาและปฏิทิน เรื่องที่ 2 เรื่องราวของตนเองและครอบครัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน เรื่องที่ …

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและการศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บุคคลสำคัญ …
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 4)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นมาของชาติไทยและภูมิปัญญาไ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นมาของชาติไทยและภูมิปัญญาไ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นมาของชาติไทยและภูมิปัญญาไ…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาประวัติศาสตร์ ป.2)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาประวัติศาสตร์ ป.2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฉันเป็นใคร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง หน่วยการเรียนรู้ที…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ประวัติศาสตร์  (ปลายภาค)  ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ประวัติศาสตร์ (ปลายภาค) ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ประวัติศาสต…
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter