กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ทัศนศิลป์ ป.2

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาพวาดจากประสบ…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานศิลปะในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานศิลปะในชีวิตประจำวัน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานทัศนศิลป์ 3 มิติ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานทัศนศิลป์ 3 มิติ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานศิลปะ ภาพปะติดจากกระดาษ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานศิลปะ ภาพปะติดจากกระดาษ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาพวาดจากประสบการณ์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาพวาดจากประสบการณ์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter