กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ทัศนศิลป์ ป.1

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษระของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษระของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุและอุปกรณ์งา…
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลปะในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลปะในชีวิตประจำวัน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทดลองสีสัน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทดลองสีสัน Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุและอุปกรณ์งานศิลป์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุและอุปกรณ์งานศิลป์ Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter