กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.2

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2*** หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000 หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 หน่วยที่ 4 แบบรูและความสัมพันธ์ หน่วยที่ 5 การวัด…

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)*** แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่…

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน  100 หน่วยการเรียนรู้…

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวต…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ข้อสอบมาตรฐา…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ (ปลายภาค) ชุดที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ (ปลายภาค) ชุดที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 คณิตศาสตร์ ( เฉลย)
แสดงความคิดเห็น

Math-p2-test-12

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-13

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-11

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-9

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-10

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-8

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-7

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-6

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-4

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-5

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-3

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-2

Download เป็น PDF File

Math-p2-test-1

Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter