กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.1

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1***

>> ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 <<

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน 1 ถึง 5 และ 0 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวน 6 ถึง 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ห…

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1จำนวน 1 ถึง 5 และ 0 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวน 6 ถึง 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 หน…

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 - 5 และ 0 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนนับ 6 - 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 ห…
แสดงความคิดเห็น

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาคณิตศาสตร์ ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาคณิตศาสตร์ ป.1)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนสอง…
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 14 การบวก ลบ ระคน

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 14 การบวก ลบ ระคน Download PDF File

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 13 การบวก และการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 13 การบวก และการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 Download เป็น PDF File

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 Download เป็น PDF File
Subscribe Our Newsletter