กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ การงานอาชีพ และเทคโนโลย ป.2

***แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2***

***แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2*** แนวข้อสอบ - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 1) แนวข้อสอบ - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 2) >> แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 <&l…
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.1***

>>> ข้อสอบ พลศึกษา ม.1 <<<
แสดงความคิดเห็น

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี*** ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1 งานบ้าน ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 งานเกษตร ข้…
แสดงความคิดเห็น

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 - แบบทดสอบ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 - แบบทดสอบ ชุดที่ 2 Download PDF File

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 - แบบทดสอบ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 - แบบทดสอบ ชุดที่ 1 Download PDF File

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - (เฉลย) Download เป็น PDF File
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ Download เป็น PDF File                        เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 6 การออกแบบและเทคโนโลยี

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 6 การออกแบบและเทคโนโลยี Download เป็น PDF File                            เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 5 งานธุรกิจ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 5 งานธุรกิจ Download เป็น PDF File                         เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์ Download เป็น PDF File               เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 3 งานช่าง

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 3 งานช่าง Download เป็น PDF File                เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 2 งานเกษตร

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 2 งานเกษตร Download เป็น PDF File                    เฉลย
แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 1 งานบ้าน

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 1 งานบ้าน Download เป็น PDF File                      เฉลย
แสดงความคิดเห็น
Subscribe Our Newsletter