***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)***

แสดงความคิดเห็น
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)*** - สวัสดีเพื่อน บทเรียนในโรงเรียน, ในบทความที่คุณกำลังอ่านในครั้งนี้มีชื่อเรื่อง ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)*** , เราได้เตรียมบทความนี้ไว้อย่างดีเพื่อให้คุณอ่านและนำข้อมูลไปใช้ หวังว่าเนื้อหาของโพสต์ บทความ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1, สิ่งที่เราเขียนคุณสามารถเข้าใจได้ เอาล่ะมีความสุขในการอ่าน.

หัวข้อ : ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)***
ลิงค์ : ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)***

อ่านด้วย


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)***


 • Lesson 1 Alphabet
 • Lesson 2 Number
 • Lesson 3 Day of the Week
 • Lesson 4 Months of the Year
 • Lesson 5 Color
 • Lesson 6 Greeting
 • Lesson 7 Family
 • Lesson 8 Friends
 • Lesson 9 Body
 • Lesson 10 Animals
 • Lesson 11 Food and Drinks
 • Lesson 12 School
 • Lesson 13 Classroom
 • Lesson 14 Expression
นั่นคือบทความ ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)***

นั่นคือบทความทั้งหมด ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)*** ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เจอกันใหม่บทความหน้า.

คุณกำลังอ่านบทความ ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)*** พร้อมที่อยู่ลิงค์ https://exam.klikinfo.eu.org/2021/03/1-1.html

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter