***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 ***

แสดงความคิดเห็น
***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 *** - สวัสดีเพื่อน บทเรียนในโรงเรียน, ในบทความที่คุณกำลังอ่านในครั้งนี้มีชื่อเรื่อง ***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 ***, เราได้เตรียมบทความนี้ไว้อย่างดีเพื่อให้คุณอ่านและนำข้อมูลไปใช้ หวังว่าเนื้อหาของโพสต์ บทความ ภาษาไทย ป.5, บทความ สรุปเนื้อหา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.5, สิ่งที่เราเขียนคุณสามารถเข้าใจได้ เอาล่ะมีความสุขในการอ่าน.

หัวข้อ : ***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 ***
ลิงค์ : ***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 ***

อ่านด้วย


***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 ***

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 ***

วรรณคดีลำนำ
 • บทที่ 1 สายน้ำ สายชีวิต
 • บทที่ 2 ครอบครัวพอเพียง
 • บทที่ 3 คนละไม้ คนละมือ
 • บทที่ 4 ภัยเงียบ
 • บทที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลาง
 • บทที่ 6 ร่วมแรง ร่วมใจ
 • บทที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์
 • บทที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
 • บทที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
 • บทที่ 10 ชีวิตมีค่า
 • บทที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อน
 • บทที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้าง
 • บทที่ 13 ภาษาจรรโลงใจ
 • บทที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์
 • บทที่ 15 แรงกระทบ
 • บทที่ 16 วิถึชีวิตไทย
ภาษาพาที
 • บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
 • บทที่ 2 กระเช้านางสีดา
 • บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า
 • บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ
 • บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 • บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด
 • บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน
 • บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
นั่นคือบทความ ***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 ***

นั่นคือบทความทั้งหมด ***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 *** ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เจอกันใหม่บทความหน้า.

คุณกำลังอ่านบทความ ***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 *** พร้อมที่อยู่ลิงค์ https://exam.klikinfo.eu.org/2019/07/5_23.html

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter