***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

แสดงความคิดเห็น
***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1*** - สวัสดีเพื่อน บทเรียนในโรงเรียน, ในบทความที่คุณกำลังอ่านในครั้งนี้มีชื่อเรื่อง ***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***, เราได้เตรียมบทความนี้ไว้อย่างดีเพื่อให้คุณอ่านและนำข้อมูลไปใช้ หวังว่าเนื้อหาของโพสต์ บทความ ใบงาน ภาษาไทย ป.4, สิ่งที่เราเขียนคุณสามารถเข้าใจได้ เอาล่ะมีความสุขในการอ่าน.

หัวข้อ : ***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***
ลิงค์ : ***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

อ่านด้วย


***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

ภาษาพาที
 • บทที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน
 • บทที่ 2 ออมไว้กำไรชีวิต
 • บทที่ 3 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
 • บทที่ 4 ภูมิใจมรดกโลก
 • บทที่ 5 ชีวิตที่ถูกเมิน
 • บทที่ 6 โอม! พินิจมหาพิจารณา
 • บทที่ 7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน
 • บทที่ 8 ไวรัส วายร้าย
 • บทที่ 9 สนุกสนานกับการเล่น
 • บทที่ 10 หนูเอยจะบอกให้
 • บทที่ 11 คนดีศรีโรงเรียน
 • บทที่ 12 สารพิษในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 13 อย่างนี้ดี ควรทำ
 • บทที่ 14 กระดาษนี้มีที่มา
 • บทที่ 15 รักที่คุ้มภัย
 • บทที่ 16 ธรรมชาตินี้มีคุณ
วรรณคดีลำนำ
 • บทที่ 1 การผจญภัยของสุดสาคร
 • บทที่ 2 น้ำผึ้งหยดเดียว
 • บทที่ 3 ระบำนายฟ้า
 • บทที่ 4 เรื่องเล่าจาพัทลุง
 • บทที่ 5 ดวงจันทร์ของลำเจียก
 • บทที่ 6 ห้องสมุดป่า
 • บทที่ 7 เที่ยวเมืองพระร่วง

นั่นคือบทความ ***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

นั่นคือบทความทั้งหมด ***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1*** ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เจอกันใหม่บทความหน้า.

คุณกำลังอ่านบทความ ***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1*** พร้อมที่อยู่ลิงค์ https://exam.klikinfo.eu.org/2018/06/4-1.html

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter