***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3***

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3*** - สวัสดีเพื่อน บทเรียนในโรงเรียน, ในบทความที่คุณกำลังอ่านในครั้งนี้มีชื่อเรื่อง ***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3***, เราได้เตรียมบทความนี้ไว้อย่างดีเพื่อให้คุณอ่านและนำข้อมูลไปใช้ หวังว่าเนื้อหาของโพสต์ บทความ แบบฝึกคณิตคิดในใจ, สิ่งที่เราเขียนคุณสามารถเข้าใจได้ เอาล่ะมีความสุขในการอ่าน.

หัวข้อ : ***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3***
ลิงค์ : ***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3***

อ่านด้วย


***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3***

***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3***

 • เรื่องที่ 1 การบวก
  • ชุดที่ 1 การบวกจำนวนสามหลัก กับสองหลัก (ไม่มีการทด)
  • ชุดที่ 2 การบวกจำนวนสามหลัก กับจำนวนสองหลัก (มีการทดในหลักหน่วย)
  • ชุดที่ 3 การบวกจำนวนสามหลัก กับจำนวนสองหลัก (มีการทดในหลักสิบ)
  • ชุดที่ 4 การบวกจำนวนสามหลัก กับนำนวนสามหลัก (ไม่มีการทด)
  • ชุดที่ 5 การบวกจำนวนสามหลัก กับจำนวนสามหลัก (มีการทดในหลักหน่วย)
  • ชุดที่ 6 การบวกจำนวนสามหลัก กับจำนวนสามหลัก (มีการทดในหลักสิบ)
  • ชุดที่ 7 การบวกจำนวนสามหลัก กับสามหลัก (มีการทดในหลักหน่วย และหลักสิบ ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000)
  • ชุดที่ 8 การบวกจำนวนสองหลักมากกว่าสองจำนวน
  • ชุดที่ 9 การบวกจำนวนสามหลัก
 • เรื่องที่ 2 การลบ
  • ชุดที่ 1 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบหนึ่งหลัก
  • ชุดที่ 2 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบหนึ่งหลัก (มีการกระจาย)
  • ชุดที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบสองหลัก (ไม่มีการกระจาย)
  • ชุดที่ 4 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบสองหลัก (มีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย)
  • ชุดที่ 5 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบสามหลัก (ไม่มีการกระจาย)
  • ชุดที่ 6 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งสามหลัก ตัวลบสามหลัก (มีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย)
  • ชุดที่ 7 การนับลดทีละ 10 , 20 , 25 , 30 , 50 , 100
 • เรื่องที่ 3 การคูณ
  • ชุดที่ 1 การคูณจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนสองหลัก
  • ชุดที่ 2 การคูณจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนสามหลัก
  • ชุดที่ 3 การคูณจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนสี่หลัก
  • ชุดที่ 4 การคูณจำนวนสองหลัก กับจำนวนสองหลัก
 • เรื่องที่ 4 การหาร
  • ชุดที่ 1 การหารตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก ตัวหารหนึ่งหลัก
  • ชุดที่ 2 หารหารตัวตั้งสี่หลัก ตัวหารสองหลัก
 • เรื่องที่ 5 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
  • ชุดที่ 1 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
 • เฉลย
  • เฉลยนั่นคือบทความ ***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3***

นั่นคือบทความทั้งหมด ***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3*** ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เจอกันใหม่บทความหน้า.

คุณกำลังอ่านบทความ ***แบบฝึกคณิตคิดในใจ ระดับ 3*** พร้อมที่อยู่ลิงค์ https://exam.klikinfo.eu.org/2018/02/3.html

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter