***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4***

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4*** - สวัสดีเพื่อน บทเรียนในโรงเรียน, ในบทความที่คุณกำลังอ่านในครั้งนี้มีชื่อเรื่อง ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4***, เราได้เตรียมบทความนี้ไว้อย่างดีเพื่อให้คุณอ่านและนำข้อมูลไปใช้ หวังว่าเนื้อหาของโพสต์ บทความ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.4, สิ่งที่เราเขียนคุณสามารถเข้าใจได้ เอาล่ะมีความสุขในการอ่าน.

หัวข้อ : ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4***
ลิงค์ : ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4***

อ่านด้วย


***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4***

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4***


 • เล่ม 1 ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ
  • ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการการจำนวนนับ (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3) ชุดที่ 1 - 15
  • ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการการจำนวนนับ (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3) ชุดที่ 15 - 30
  • ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการการจำนวนนับ (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3) ชุดที่ 31 - 50
 • เล่ม 2 การบวก และการลบจำนวนนับ
  • การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน (ไม่มีการทด)
  • การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน (มีการทด)
  • การลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน (ไม่มีการกระจาย)
  • การลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน (มีการกระจาย)
  • การบวก - ลบ ระคน
 • เล่ม 3 การคูณจำนวนนับ
  • การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10, 100, 1000
  • การคูณคำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก (ไม่มีการทด)
  • การคูณคำนวนที่เป็นพหุคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก (มีการทด)
  • การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูรของสิบกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ
  • การคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (ไม่มีการทด)
  • การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (มีการทด)
  • การคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวที่เป็นพหุคูณของร้อย (ไม่มีการทด)
  • การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของร้อย (มีการทด)
  • การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของพัน (ไม่มีการทด)
  • การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของพัน (มีการทด)
  • การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (ไม่มีการทด)
  • การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ (ทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ)
  • การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของร้อย (ไม่มีการทด)
  • การคูณจำนวนที่มีสามหลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของร้อย (มีการทด)
  • การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของพัน (ไม่มีการทด และมีการทด)
 • เล่ม 4 การหารจำนวนนับ
  • การหารที่ตัวตั้งมีสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารลงตัว)
  • การหารที่ตัวตั้งมีสามหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารลงตัว)
  • การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารลงตัว)
  • การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักที่เป็นพหุคูณของสิบและตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ
  • การหารที่ตัวตั้งเป็นพหุคูณของร้อยไม่เหินห้าหลัก และตัวหารเป็นพหุคูณของสิบและร้อย
  • การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารมีเศษ)
  • การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารมีเศษ)
  • การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารมีเศษ)
 • เล่ม 5 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
  • การบวก คูณ ระคน
  • การบวก หาร ระคน
  • การลบ คูณ ระคน
  • การลบ หาร ระคน
  • การคูณระคน
  • การคูณ หาร ระคน
  • หารหาร ระคน
 • เล่ม 6 การบวก ลบ เศษส่วน
  • การบวกเศษส่วน
  • การลบเศษส่วน
 • เล่ม 7 เฉลย
  • เฉลย
นั่นคือบทความ ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4***

นั่นคือบทความทั้งหมด ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4*** ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เจอกันใหม่บทความหน้า.

คุณกำลังอ่านบทความ ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4*** พร้อมที่อยู่ลิงค์ https://exam.klikinfo.eu.org/2017/08/4.html

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter