***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1***

แสดงความคิดเห็น
***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1*** - สวัสดีเพื่อน บทเรียนในโรงเรียน, ในบทความที่คุณกำลังอ่านในครั้งนี้มีชื่อเรื่อง ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1***, เราได้เตรียมบทความนี้ไว้อย่างดีเพื่อให้คุณอ่านและนำข้อมูลไปใช้ หวังว่าเนื้อหาของโพสต์ บทความ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.1, สิ่งที่เราเขียนคุณสามารถเข้าใจได้ เอาล่ะมีความสุขในการอ่าน.

หัวข้อ : ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1***
ลิงค์ : ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1***

อ่านด้วย


***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1***

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1*** • เล่ม 1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 
 • การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 5
 • การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
 • เล่ม 2 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
 • การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
 • เล่ม 3 การบวก และการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 
 • การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
 • การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
 • การบวก และการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20
 • เล่ม 4 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100
 • การบวกจำนวนสองจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10
 • การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
 • การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
 • เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
 • การลบจำนวนสองจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10
 • การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
 • การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
 • เล่ม 6 การบวก ลบ ระคน
 • การบวก ลบ ระคน
 • เล่ม 7 - เฉลย
 • เฉลย


นั่นคือบทความ ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1***

นั่นคือบทความทั้งหมด ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1*** ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เจอกันใหม่บทความหน้า.

คุณกำลังอ่านบทความ ***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1*** พร้อมที่อยู่ลิงค์ https://exam.klikinfo.eu.org/2017/08/1.html

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter