***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)*** - สวัสดีเพื่อน บทเรียนในโรงเรียน, ในบทความที่คุณกำลังอ่านในครั้งนี้มีชื่อเรื่อง ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)***, เราได้เตรียมบทความนี้ไว้อย่างดีเพื่อให้คุณอ่านและนำข้อมูลไปใช้ หวังว่าเนื้อหาของโพสต์ บทความ ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.1, สิ่งที่เราเขียนคุณสามารถเข้าใจได้ เอาล่ะมีความสุขในการอ่าน.

หัวข้อ : ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)***
ลิงค์ : ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)***

อ่านด้วย


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)***


 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน 1 ถึง 5 และ 0
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวน 6 ถึง 10
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9แ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จำนวน 11 ถึง 20
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 20
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่ง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตวง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 จำนวน 21 ถึง 100แ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เงิน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การบวก ลบ ระคน


นั่นคือบทความ ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)***

นั่นคือบทความทั้งหมด ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)*** ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เจอกันใหม่บทความหน้า.

คุณกำลังอ่านบทความ ***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)*** พร้อมที่อยู่ลิงค์ https://exam.klikinfo.eu.org/2017/08/1-3.html

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter