***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)***

แสดงความคิดเห็น
***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)*** - สวัสดีเพื่อน บทเรียนในโรงเรียน, ในบทความที่คุณกำลังอ่านในครั้งนี้มีชื่อเรื่อง ***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)***, เราได้เตรียมบทความนี้ไว้อย่างดีเพื่อให้คุณอ่านและนำข้อมูลไปใช้ หวังว่าเนื้อหาของโพสต์ บทความ แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1, สิ่งที่เราเขียนคุณสามารถเข้าใจได้ เอาล่ะมีความสุขในการอ่าน.

หัวข้อ : ***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)***
ลิงค์ : ***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)***

อ่านด้วย


***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)***

***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)***


 • บทที่ 1 สระอา
 • บทที่ 2 สระอู
 • บทที่ 3 สระออ (ไม้ม้วน) สระอี
 • บทที่ 4 สระ ออ สระไอ
 • บทที่ 5 สระอำ สระอุ
 • บทที่ 6 สระอะ
 • บทที่ 7 สระอิ สระเอ
 • บทที่ 8 สระออ สระอัว
 • บทที่ 9 สระเอา
 • บทที่ 10 สระอือ
 • บทที่ 11 สระแอะ และอักษร 3 หมู่
 • บทที่ 12 สระแอ สระเออะ
 • บทที่ 13 สระแอ สระแอะ
 • บทที่ 14 สระโอะ สระเอีย สระเอือ
 • บทที่ 15 สระอึ สระเอาะ
 • บทที่ 16 ตัวสะกด แม่กม
 • บทที่ 17 ตัวสะกด แม่เกย
 • บทที่ 18 ตัวสะกด แม่เกอว
 • บทที่ 19 ตัวสะกด แม่กก
 • บทที่ 20 ตัวสะกด แม่กด
 • บทที่ 21 ตัวสะกด แม่กบ
 • บทที่ 22 สระเอะ สระโอะ
 • บทที่ 23 บทดอกสร้อย บทร้องเล่นพื้นบ้าน


นั่นคือบทความ ***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)***

นั่นคือบทความทั้งหมด ***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)*** ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เจอกันใหม่บทความหน้า.

คุณกำลังอ่านบทความ ***แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1 - ภาษาไทย (ชุดที่ 2)*** พร้อมที่อยู่ลิงค์ https://exam.klikinfo.eu.org/2017/08/1-2_7.html

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter