***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ***

แสดงความคิดเห็น
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ *** - สวัสดีเพื่อน บทเรียนในโรงเรียน, ในบทความที่คุณกำลังอ่านในครั้งนี้มีชื่อเรื่อง ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ***, เราได้เตรียมบทความนี้ไว้อย่างดีเพื่อให้คุณอ่านและนำข้อมูลไปใช้ หวังว่าเนื้อหาของโพสต์ บทความ ข้อสอบ ป.1, บทความ ข้อสอบ ประถม, บทความ คณิตศาสตร์ ป.1, บทความ รวมข้อสอบ ป.1, สิ่งที่เราเขียนคุณสามารถเข้าใจได้ เอาล่ะมีความสุขในการอ่าน.

หัวข้อ : ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ***
ลิงค์ : ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ***

อ่านด้วย


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ **
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 1 จำนวน1-10
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 5 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 6 การวัดความยาวและระยะทาง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 7 การชั่งและการตวง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 8 จำนวน 21 ถึง 100
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 11 เวลา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 12 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ บทที่ 13 การบวกลบระคน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 คณิตศาสตร์ (เฉลย)นั่นคือบทความ ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ ***

นั่นคือบทความทั้งหมด ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ *** ครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน เจอกันใหม่บทความหน้า.

คุณกำลังอ่านบทความ ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ *** พร้อมที่อยู่ลิงค์ https://exam.klikinfo.eu.org/2017/07/1_25.html

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter